Formulier voor ontbinding / herroeping

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de

overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan :

Idee voor vakwerk.nl

Iependaal 210

3075 WR Rotterdam

Telefoon nr : 06-29524376

Email : info@ideevoorvakwerk.nl

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*

) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst

(*) herroep/herroepen (*)

 

Besteld op Datum :
Ontvangen op :

Naam/Namen ontvanger

Adres ontvanger

Straatnaam :
Postcode :

Woonplaats :

Email :
Handtekening van ontvanger  *

 

 

(*Handtekening alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 
Datum:

Download Herroepingsformulier