Zendingen en retourzendingen

Levering en leveringstijd
Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland plaats. Bestellingen worden na betaling en indien voorradig binnen 1-3 werkdagen geleverd. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is of bij eventuele vertragingen wordt u hierover door ons geïnformeerd via een emailbericht.
Bij levering op de Waddeneilanden, het eiland de Woude en Zeeuws-Vlaanderen worden extra kosten berekend. Ideevoorvakwerk.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.
Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering.
U krijgt van ons een trackingnummer via onze vervoerder (Partsexpress) waarmee u uw pakket online kunt volgen.
Uw pakket wordt op uw eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.
Bij een bestelling boven de €50,- is de verzending gratis.

Bedenktijd
Bij Ideevoorvakwerk.nl heeft u een bedenktijd (zichttermijn) van 14 dagen. Deze bedenktijd begint op het moment dat u het product ontvangt.
U kunt uw product binnen deze periode retourneren zonder een reden of verplichting op te geven. Uitzonderingen hierop zijn blisterverpakkingen (gesloten verpakking van hard plastic). Wanneer een blisterverpakking beschadigd is, kunnen we het helaas niet langer ontvangen.
Verzendkosten voor retourzending zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

Herroepingsrecht
U heeft als consument het recht om de overeenkomst die op afstand (via het internet of per telefoon) is afgesloten te ontbinden. Dit betekent dat u uw aankoop ongedaan mag maken binnen een bepaalde termijn, de zogenaamde ‘bedenktermijn’. Deze termijn is wettelijk vastgesteld op 14 kalenderdagen. Indien u binnen deze termijn gebruikmaakt van dit recht, zorgen wij ervoor dat u het aan de geretourneerde producten corresponderende aankoopbedrag van ons teruggestort krijgt (binnen 14 dagen na ontvangst van de (onbeschadigde) geretourneerde producten).
U dient zelf de verzendkosten te betalen bij het retourneren van uw bestelling.
De dag waarop de herroepingstermijn ingaat, wordt niet bij de termijnberekening inbegrepen. De termijn loopt af bij het einde van het laatste uur van de laatste dag ervan. Als u op deze laatste dag uw verklaring doet of zendt, dan bent u nog op tijd. Voorts kan de termijn niet eindigen op een zaterdag, zondag of feestdag.

Overmacht
In geval van overmacht is Ideevoorvakwerk.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (communicatie-)netwerk en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website Ideevoorvakwerk.nl. Indien de overmacht gedurende een termijn van minimaal 30 dagen voortduurt, is Ideevoorvakwerk.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.