Zendingen en retourzendingen

Levering en levertijd

Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Bestellingen worden na betaling binnen 1-3 werkdagen geleverd en mits voorradig. Mocht een product tijdelijk niet op voorraad zijn of in geval van vertragingen, dan wordt u door ons op de hoogte gesteld via een e-mailbericht.
Voor bezorging op de Waddeneilanden worden extra kosten in rekening gebracht.
Ideevoorvakwerk.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.
Verzendkosten zijn inclusief handling, verpakking en verzendkosten.
U ontvangt van ons een trackingnummer waarmee u uw pakket online kunt volgen.
Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan breekbare artikelen.


Overmacht

In geval van overmacht is Ideevoorvakwerk.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, dan wel wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten zijn wil, die de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder deze omstandigheden vallen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in een (communicatie) netwerk en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Ideevoorvakwerk.nl website. Indien de overmacht voortduurt gedurende een periode van tenminste 30 dagen, is Ideevoorvakwerk.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.